تاریخ : یکشنبه, ۱۶ بهمن , ۱۴۰۱ Sunday, 5 February , 2023

همایش روز آینده، شهر آینده، انجمن جغرفیا و برنامه ریزی شهری ایران

۰۷آذر
اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده

اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده

دانشگاه خوارزمی با همکاری انجمن جغرافیا وبرنامه ریزی شهری ایران، انجمن آینده نگاری ایران، خانه اندیشمندان علوم انسانی،انجمن جغرافیایی ایران و اندیشکده آصف اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده را برگزار می کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ارسال مقاله به آدرس مندرج در پوستر همایش مراجعه فرمایید.