عضویت در انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران:

 • امروز : شنبه, ۵ اسفند , ۱۴۰۲
 • برابر با : Saturday - 24 February - 2024
کل 300 امروز 0
0
0

کارگاه جداشدگی یا جدایی گزینی شهری- به همراه آموزش نرم افزار تحلیلگر جداشدگی Geo-Segregation Analyzer

 • شناسه محصول :
 • ۲۲ دی ۱۴۰۲ - ۲:۲۰
کارگاه جداشدگی یا جدایی گزینی شهری- به همراه آموزش نرم افزار تحلیلگر جداشدگی Geo-Segregation Analyzer
تومان
وضعیت محصول: موجود
دسته بندی :
برچسب ها : / / / / / / / / / / / / /
تعداد فروش فروش


توضیحات

سرفصل های دوره:

۱-آشنایی اولیه با مفهوم Segregation

۱-۱-تاریخچه پیدایش مفهوم جداشدگی

۱-۲- ارائه تعریف مفهوم جداشدگی

۲- آشنایی با چگونگی سنجش میزان جداشدگی

۲-۱-پیشینه نظری پیدایش شاخص های سنجش جداشدگی

۲-۲-معرفی ابعاد جداشدگی سکونتی در سطح جهانی

۳- معرفی شاخص­های متمایز سنجش جداشدگی

۳-۱- شاخص­های اندازه­گیری تک گروهی

۳-۲- شاخص­های اندازه­گیری دو گروهی

۳-۳- شاخص­های اندازه­گیری چند گروهی

۴- آشنایی با نرم­افزار تحلیل­گر جداشدگی(Geo-Segregation Analyzer)

۴-۱- معرفی محیط نرم­افزار

۴-۲-وارد کردن اطلاعات در محیط نرم­افزار

۴-۳- محاسبه شاخص­های جداشدگی تک گروهی، دوگروهی، و چندگروهی

۴-۴- نحوه نمایش برخی شاخص­ها در محیط Arc GIS

۴-۵- انجام نمونه موردی

۵- مزایا و معایب استفاده از شاخص­های اندازه­گیری در تحلیل جداشدگی

 

 

 • مفهوم جداشدگی اجتماعی- فضایی:

مفهوم segregation  که در فارسی به معنای جداشدگی یا جدایی گزینی مطرح است به معنای تراکم فضایی گروه­های انسانی با وضعیت اجتماعی مشابه، به صورت تمایل ارادی و یا اجباری در یک ناحیه جغرافیایی معین، که در نتیجه عملکرد نیروهای گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی- فرهنگی، کالبدی- فضایی و یا ترکیبی از آنها شکل گرفته تحت عنوان جداشدگی اجتماعی- فضایی شناخته می­شود. این پدیده از یک طرف منجر به انتخاب­های سکونتی گروه­های انسانی در سطح خرد شده و بر الگوی جداشدگی شهر اثرگذاشته، و از طرف دیگر از رفتارهای گروه­های انسانی اثر می­پذیرد.گروه های انسانی ممکن است بر اساس یک ویژگی شاخص(مانند نژاد، جنسیت، مذهب، ملیت، دین، زبان، قومیت، زادگاه، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، ساختار خانوادگی و…) از یکدیگر جدا شده باشند که دراین­صورت نوع خاصی از جداشدگی(جداشدگی نژادی، قومیتی، اجتماعی- اقتصادی و …) شکل می­گیرد.

 

 

 

نمایش گرافیکی ابعاد سنجش جداشدگی سکونتی:

 • یکنواختی: یکنواختی، به توزیع یک یا چند گروه جمعیتی در واحدهای فضایی کلان شهرها اشاره دارد. به این ترتیب یکنواختی نه به صورت مطلق، 

  بلکه نسبت به گروه­های دیگر سنجیده می­شود. شاخص­های یکنواختی، میزان حضور یک گروه در واحدهای فضایی یک منطقه شهری را اندازه­گیری می­کنند. هر چه گروه جمعیتی مورد نظر به طور ناهمگون­تری در این واحدهای فضایی توزیع شده باشد، جداشدگی آن گروه بیشتر است. در مقابل، زمانی که کلیه واحدهای فضایی، تعداد نسبتا یکسانی از اعضای اقلیت و اکثریت کل شهر را داشته باشند، یکنواختی به حداکثر و جداشدگی به حداقل می­رسد.

 • مواجهه : میزان تماس بالقوه بین اعضای یک گروه (درون گروهی) و یا تماس بالقوه بین اعضای دو گروه (برون گروهی) در داخل واحدهای مکانی را مورد ارزیابی قرار می­دهد و به این موضوع می­پردازد که اعضای یک گروه تا چه اندازه با اعضای همان گروه (انزوا) یا گروه­های دیگر (تعامل) در واحد فضایی خود روبرو می­شوند. اگرچه شاخص­های مواجهه و یکنواختی به طور تجربی دارای هم­بستگی هستند، اما از نظر مفهومی از هم متمایزند؛ چراکه شاخص­های مواجهه در تعیین درجه جداشدگی سکونتی بین گروه­های اقلیت و اکثریت، به اندازه نسبی این گروه­ها توجه می­کنند.
 • تراکم: به فضای فیزیکی اشغال شده توسط یک گروه اطلاق می­شود. هر چه یک گروه جمعیتی سطح کمتری از کلانشهرها را اشغال کند، میزان تراکم بیشتر خواهد بود. به گفته مسی و دنتون (۱۹۸۸)، اقلیت های جدا از هم معمولاً بخش کمی از مناطق شهری را اشغال می­کنند.
 • خوشه­ای شدن : واحدهای مسکونی اعضای اقلیت که به صورت فضایی به هم پیوسته­اند را مشخص می­کند. در حالی که ابعاد دیگر مربوط به توزیع اعضای اقلیت و اکثریت در میان واحدهای فضایی یا توزیع مناطق اقلیت نسبت به برخی از نقاط ثابت بوده است، خوشه­بندی به توزیع مناطق اقلیت و موقعیت آنها نسبت به خودشان توجه دارد. درجه بالای خوشه­بندی به معنای یک ساختار سکونتی است که در آن مناطق اقلیت مجاور یکدیگر بوده و یک کلونی بزرگ قومی یا نژادی ایجاد می­کنند. در مقابل، سطح پایین خوشه­بندی به این معنی است که واحدهای اقلیت مانند مربع های سیاه روی تخته شطرنجی به طور گسترده در محیط شهری پراکنده شده­اند.
 • مرکزیت گرایی : میزان قرارگیری یک گروه در مجاوت و در داخل منطقه مرکزی شهر را اندازه­گیری می­کند که عموما به عنوان منطقه تجاری مرکزی (CBD) تعریف می­شود. هرچه یک گروه به مرکز شهر نزدیکتر باشد، متمرکزتر و در نتیجه جداشده­تر است. در اغلب کشورهای صنعتی، اقلیت­های نژادی و قومی بیش­تر در مناطق مرکزی جایی که مسکن­های قدیمی و نامرغوب شهر در آن تمرکز دارد، سکنی می­گزینند .

 

معرفی شاخص های اندازه گیری تک گروهی:

شاخص ردیف بعد شاخص ردیف بعد
شاخص انزوا (کناره‌گیری)

Isolation Index

۱۰ بعد مواجهه جداشدگی

Segregation Index

۱ بعد یکنواختی
جداشدگی با دسترسی مرزی

Segregation Index with Boundary Access

۲
شاخص نسبت همبستگی

Correlation Ratio

۱۱
شاخص دلتا

Delta Index

۱۲ بعد تراکم جداشدگی بر اساس طول مرزها

Segregation index adjusted for contiguous tract

boundary lengths

۳
شاخص تراکم مطلق

Absolute Correlation Index

۱۳
شاخص خوشه‌ای شدن مطلق

Absolute Clustering Index

۱۴ بعد خوشه ای شدن جداشدگی با نسبت محیطی

Segregation index adjusted for contiguous tract boundary lengths and perimeter/area ratio

۴
شاخص متوسط نزدیکی و مجاورت بین اعضای یک گروه

Mean Proximity Index Between Members of Group

۱۵
شاخص آنتروپی

Entropy Index

۵
شاخص تنزل فاصله

Distance Decay Isolation Index

۱۶
شاخص نسبت درون مرکز شهر

Proportion in Central City

۱۷ بعد مرکزیت گرایی شاخص جینی

Gini Index

۶
شاخص مرکزیت مطلق

Absolute centralization index

۱۸
آتکینسون

Atkinson Index

 

۷ و ۸ و  ۹

         

 

 

شاخص ردیف بعد شاخص ردیف بعد
شاخص تعامل دوگروهی

Interaction index

۶ بعد مواجهه شاخص عدم تشابه دو گروهی

Index of Dissimilarity

۱ بعد یکنواختی
شاخص عدم تشابه با دسترسی مرزی

Dissimilarity index adjusted for tract contiguity

۲
شاخص تراکم نسبی دو گروهی

Relative concentration index

۷ بعد تراکم شاخص عدم تشابه بر اساس طول مرزها

Dissimilarity index adjusted for contiguous tract

boundary lengths

۳
شاخص متوسط نزدیکی بین اعضای دو گروهی

Mean proximity between members of group X and

members of group Y

۸ بعد خوشه ای شدن شاخص عدم تشابه دوگروهی با نسبت محیطی

Dissimilarity index adjusted for contiguous tract

boundary lengths and perimeter/area ratio

۴
شاخص مجاورت فضایی دو گروهی

Spatial proximity index

۹
شاخص خوشه­ای شدن نسبی

Relative clustering index

۱۰
Distance decay interaction index ۱۱
شاخص مرکزیت نسبی

Relative centralization index

۱۲ بعد مرکزیت گرایی شاخص بیضی انحراف دو گروهی

Deviational ellipse index

۵

 

شاخص ردیف بعد شاخص ردیف بعد
شاخص تعامل دوگروهی

Interaction index

۶ بعد مواجهه شاخص عدم تشابه دو گروهی

Index of Dissimilarity

۱ بعد یکنواختی
شاخص عدم تشابه با دسترسی مرزی

Dissimilarity index adjusted for tract contiguity

۲
شاخص تراکم نسبی دو گروهی

Relative concentration index

۷ بعد تراکم شاخص عدم تشابه بر اساس طول مرزها

Dissimilarity index adjusted for contiguous tract

boundary lengths

۳
شاخص متوسط نزدیکی بین اعضای دو گروهی

Mean proximity between members of group X and

members of group Y

۸ بعد خوشه ای شدن شاخص عدم تشابه دوگروهی با نسبت محیطی

Dissimilarity index adjusted for contiguous tract

boundary lengths and perimeter/area ratio

۴
شاخص مجاورت فضایی دو گروهی

Spatial proximity index

۹
شاخص خوشه­ای شدن نسبی

Relative clustering index

۱۰
Distance decay interaction index ۱۱
شاخص مرکزیت نسبی

Relative centralization index

۱۲ بعد مرکزیت گرایی شاخص بیضی انحراف دو گروهی

Deviational ellipse index

۵

 

سطح بندی پایگاه های اجتماعی- اقتصادی در محلات شهری
سطح بندی پایگاه های اجتماعی- اقتصادی در محلات شهری

 

تصویری از محیط نرم افزار:

سنجش جداشدگی پایگاه های اجتماعی- اقتصادی بر اساس شاخص های اندازه گیری چند گروهی
سنجش جداشدگی پایگاه های اجتماعی- اقتصادی بر اساس شاخص های اندازه گیری چند گروهی

 

 

مزایا و معایب استفاده از شاخص های جهانی در تحلیل جداشدگی شهری:

با استفاده از خصوصیات اجتماعی- اقتصادی به دنبال بررسی نابرابری در توزیع ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی در سطح ناحیه کلان­شهری هستند و مزیت آنها توانایی برقراری رابطه با ویژگی­های فضایی نواحی کلان­شهری است

معایب:

این شاخص ها سنجه های تقلیل یافته از جداشدگی در کل محدوده شهری بوده که در قالب اعداد و ارقام بیان می شوند و اغلب دید کافی از الگوهای متمایز محلی در شهرها به دست نمی دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 این محصول در سایت انجمن شهرسازی ایران اربنیتی ارائه شده است لطفا اینجا کلیک کنید

لینک کوتاه : https://igupa.ir/?p=1306

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کارگاه جداشدگی یا جدایی گزینی شهری- به همراه آموزش نرم افزار تحلیلگر جداشدگی Geo-Segregation Analyzer”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *