تاریخ : پنج شنبه, ۲۷ مرداد , ۱۴۰۱ Thursday, 18 August , 2022

مجله - انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران

۰۲اردیبهشت
مجله برنامه ریزی منطقه ای

مجله برنامه ریزی منطقه ای

مجله «برنامه ریزی منطقه ای» با رویکرد گسترش و ایجاد بستری برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران و تبادل افکار و اندیشه، بحث و ارائه آراء و نظرات اساتید و محققان برجسته داخلی و خارجی پیرامون مباحث «برنامه ریزی، توسعه پایدار و برنامه ریزی منطقه ای» با کسب رتبه علمی– پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت علوم، […]

۰۲اردیبهشت
مجله آمایش جغرافیایی فضا (مکان)

مجله آمایش جغرافیایی فضا (مکان)

معرفی مجله صاحب امتیاز مجله :دانشگاه گلستان نوع مجله : فصلنامه علمی شماره استاندارد بین المللی :۷۴۲۱-۲۲۵۱ مدیر مسئول :دکتر خدارحم بزی سردبیر :دکتر جعفر میرکتولی،دانشیار دانشگاه گلستان چاپ و نشر :دانشگاه گلستان ناشر :معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گلستان نشانی :گلستان- گرگان- کیلومتر ۱۰ جاده گرگان به گنبد-(کمربندی گرگاه به سرخنکلاته( تلفن :۰۱۷۳۸۷۳۵۴۰۰ کد […]