تاریخ : پنج شنبه, ۲۷ مرداد , ۱۴۰۱ Thursday, 18 August , 2022

اطلاعیه - انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران

۳۰خرداد
نشست مدیریت زمین در حاشیه و حریم شهر ها  الگو ها ، تجارب جهانی
سلسله نشست های شهرپژوهی

نشست مدیریت زمین در حاشیه و حریم شهر ها الگو ها ، تجارب جهانی

مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد برگزار می کند

چیزی یافت نشد !