تاریخ : پنج شنبه, ۲۷ مرداد , ۱۴۰۱ Thursday, 18 August , 2022

کارگاه های آموزشی - انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران

۱۰دی
کارگاه تحلیل اثرات متقاطع (تحلیل ساختاری) MICMAC
شناسایی پیشرانهای کلیدی موضوعات پیچیده برنامه ریزی 

کارگاه تحلیل اثرات متقاطع (تحلیل ساختاری) MICMAC

تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ شناسایی پیشرانهای کلیدی موضوعات پیچیده برنامه ریزی مدرس طاها ربانی

۱۰دی
کارگاه آینده نگاری در برنامه ریزی
با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان

کارگاه آینده نگاری در برنامه ریزی

چیزی یافت نشد !